Παρέχουμε Δωρεάν Διάγνωση Του Υπολογιστή Σας 

Πολλές  φορές το Laptop υπερθερμαίνεται κυρίως από την κάτω πλευρά, μπορεί να κλείνει ξαφνικά ενώ λειτουργεί και ο ανεμιστήρας να κάνει έντονο θόρυβο. Κάτι τέτοιο μπορεί να οφείλεται στην συσσώρευση σκόνης, μικροσωμαστιδίων, τριχών από κατοικίδια κ.α. στο εσωτερικό του. Η υπερθέρμανση του υπολογιστή πρέπει να αποφεύγεται γιατί μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερα προβλήματα το σύστημα λειτουργίας. Καλό είναι 1 φορά τον χρόνο να πραγματοποιείται για αυτόν τον λόγο καθαρισμός ώστε να μην εμποδίζεται ο σωστός εξαερισμός της συσκευής σας και να παραμένει δροσερή.

Κόστος καθαρισμού:

Στο κόστος καθαρισμού περιλαμβάνεται η αποσυναρμολόγηση του Laptop και λύσιμο όλων των εσωτερικών και εξωτερικών του μερών, εξαγωγή του ανεμιστήρα και καθαρισμός, απομάκρυνση σκόνης από τις φτερωτές του  ανεμιστήρα και τους αεραγωγούς μέσω πεπιεσμένου αέρα και καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος ψύξης. Στο τέλος, γίνεται έλεγχος ορθής λειτουργίας του laptop. 

 
Για οποιαδήποτε ερώτηση καλέστε μας

Τιμή με ΦΠΑ 

20€

Χρόνος Επισκευής 

2-3 Ώρες  

Εγγύηση Επισκευής 

Χωρίς Εγγύηση